Activitats paraescolars

Ofereixen un marc en el qual els nois troben un ventall de possibilitats que donen resposta als seus interessos i les seves aficions en el temps de lleure.

 • Oferta d'activitats
  • Campus Esportiu Estiu

   .

  • Estiu i Anglès 2017

   Adreçat a alumnes de 2n de Primària a Batxillerat i CFGM.
   Persones flexibles i obertes al canvi; que incorporin la globalitat i que sàpiguen comunicar-se en el màxim número d’idiomes possible.
   Consulteu al vostre centre els campaments i estades a l'estranger que més us agradin!

  • Aprendre a jugar (P-4 i P-5)

   L'objectiu és que els nens i nenes de P-4 i P-5 frueixin a la vegada que aprenen d'estreses motrius a través del joc.

   Amb jocs els nens i nens gaudiran d'un espai que els ajudarà a trobar camins de relació amb els altres companys.

    

    

   HORARI: P-4 DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:15  P-5 DILLUNS i DIMECRES DE 17:00 A 18:15
  • Natació (P-3, P-4, P-5 i 1r PRIMÀRIA)

   Aprendre a sentir-se segur a l'aigua, adquirir destresa d'un esport molt complet i apropiat per al desenvolupament psicofísic. A més, ajuda al desenvolupament de la independència i autoconfiança del nen/a. És realitzarà al complex esportiu del DIR de la Diagonal. Els alumnes surten d l'escola amb autocar i tornen un cop acabada l'activitat. (Grup mínim: 15 nens/es).

    

   HORARI: DIMARTS DE 16:30 A 19:00
  • Multiesport (1r de PRIMÀRIA)

   Treballar les destreses motrius i la iniciació a la pràctica dels gests comuns i distintius de diferents esports d'equip (futbol, bàsquet, volei, handbol, rugbi, etc), incidint sobre els valors positius que acompanyen als mateixos.

    

    
   HORARI:  1r de PRIMÀRIA  DIMECRES I DIVENDRES DE  17:00 A 18:15      
  • Escola d’escacs (de 1r PRIMÀRIA a 2n d'ESO)

   El joc dels escacs desenvolupa la memòria, la concentració, el pensament lògic, la creativitat, l’autocrítica, etc. Imparteixen el curs professors especialitzats amb titulació homologada.

   A fi de curs cada alumne rebrà un informe personalitzat de la seva evolució.

    

   HORARI: DIMECRES DE 17:00 A 18:15
  • Judo (de 2n a 6è PRIMÀRIA)

   El judo és un esport derivat d'un art marcial, en el qual té gran importància la tècnica i la tàctica. Psicològicament ofereix un ventall de possibilitats que milloren la convivència i la comunicació amb els altres, així com l'autocontrol o l'autoestima personal. Respecte a la relació amb els companys, s'aprenen a respectar i confiar en els altres, a adaptar-se i a cooperar. Els objectius generals que es treballen són: Inculcar els valors educatius dels esports individuals, aprendre el treball en equip, descobrir l'esport, progressar en l'assoliment de diferents nivells de cinturó i iniciar-se en la competició interna durant les classes.

   HORARI:   2n, 3r i 4t PRIMÀRIA DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:15  - 5è i 6è DIMARTS I DIJOUS DE 18:15 A 19:15
  • Juguem en equip (2n PRIMÀRIA)
   Iniciar-se en el coneixement tècnic-tàctic dels esports d'equip més importants. Assolir el màxim nombre possible d'habilitats cognitives i motrius per disfrutar practicant en equip. Treballar valors de companyonia i respecte.
    

    

    

   HORARI:  2n de PRIMÀRIA  DIMECRES I DIVENDRES DE  17:00 A 18:15 
  • Iniciació Futbol (3r PRIMÀRIA)

   Es pretén que els nois/noies vagin coneixent el joc i el reglament d’aquest esport col·lectiu. Es fan servir formes jugades per tal que aquest aprenentatge sigui basat en el joc i la diversió. El joc, permet a l’alumne entendre i posar a la pràctica valors com l’amistat i el respecte a l’adversari, a través de la bona educació i l’esportivitat (saber perdre i saber guanyar).

    

   HORARI:  3r de PRIMÀRIA  DILLUNS I DIVENDRES DE  17:00 A 18:15 
  • Iniciació Bàsquet (3r PRIMÀRIA)

   Es pretén que els nois/noies vagin coneixent el joc i el reglament d’aquest esport col·lectiu. Es fan servir formes jugades per tal que aquest aprenentatge sigui basat en el joc i la diversió. El joc, permet a l’alumne entendre i posar a la pràctica valors com l’amistat i el respecte a l’adversari, a través de la bona educació i l’esportivitat (saber perdre i saber guanyar).

    

   HORARI:  3r de PRIMÀRIA  DILLUNS i DIVENDRES DE  17:00 A 18:15 
  • Iniciació Gimnàstica Rítmica (1r a 3r PRIMÀRIA)

   La gimnàstica rítmica i la gimnàstica estètica permeten a les nenes i noies desenvolupar les seves capacitats físiques i psicomotrius tot gaudint de l'esport i l'activitat física. A més a més, amb aquests esports reforçaran els valors associats a la companyonia i al treball en equip. 

   HORARI: DILLUNS i DIMECRES DE 17:00 A 18:15
  • Futbol (de 4t PRIMÀRIA a 2n BATXILLERAT)

   Té com a objectiu potenciar i desnvolupar els valors de convivència, companyonia, esforç i compromís. També vol potenciar les habilitats tècniques i esportives dels joves "jugadors" de l'escola des d'un vessant educatiu. Basem el nostre treball en cinc eixos fonamentals en els valors que volem transmetre: esforç, esperit de superació, compromís, companyonia i autocrítica. A partir d'aquests valors hem generat una metodologia engrescadora però al mateix temps exigent i ambiciosa, per sistematitzar i assolir els fonaments tècnics i tàctics necessaris. Els nostres entrenadors volen fer créixer els joves esportistes en conceptes propis de l'esport del futbol, sense oblidar, però l'estreta relació que suposa el marc de l'esport fet des de l'escola. La base d'aquest projecte se sustenta en dues idees principals: Implicar a tots els autors que participen en el projecte (jugadors, entrenadors i famílies) i mantenir la continuïtat durant tota la etapa educativa. 

    

   HORARI:  4t de PRIMÀRIA  DILLUNS i DIMECRES DE  17:00 A 18:15      5è i 6è de PRIMÀRIA DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:15
                   1r d'ESO DILLUNS i DIMECRES DE 18:15 A 19:15        2n/3r/4t d'ESO DIMARTS i DIJOUS DE 18:15 A 19:15
  • Bàsquet (de 4t PRIMÀRIA a 2n BATXILLERAT)

   La pràctica d'aquest esport seguint una proposta pedagògica paral·lela amb la línia acadèmica marcada per l'escola. Basem el nostre treball en cinc eixos fonamentals en els valors que volem transmetre: esforç, esperit de separació, compromís, companyonia i autocrítica. A partir d'aquests valors hem generat una metodologia engrescadora però al mateix temps exigent i ambiciosa, per sistematitzar i assolir els fonaments tècnics i tàctics necessaris. La base d'aquest projecte se sustenta en dues idees principals: implicar a tots els actors que participen en el projecte (jugadors, entrenadors i famílies) i mantenir la continuïtat durant tota l'etapa educativa.

   HORARI:  4t de PRIMÀRIA  DILLUNS i DIMECRES DE  17:00 A 18:15      5è de PRIMÀRIA DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:15
                   6è de PRIMÀRIA  DIMART  i DIJOUS DE 18:15 A 19:15          1r d'ESO DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:15        
                  2n d'ESO DILLUNS i DIMECRES de 17:00 A 18:15                   3r/4t d'ESO DIMARTS i DIJOUS DE 18:15 A 19:15
  • Voleibol (1r ESO a 2n BATXILLERAT)

   Iniciem l'activitat de voleibol amb la qual volem que les nenes puguin desenvolupar les seves habilitats físiques i motrius, la companyonia i el treball en equip. Basem el nostre treball en cinc eixos fonamentals en els valors que volem transmetre: esforç, esperit de superació, compromís, companyonia i autocrítica. A partir d'aquests valors hem generat una metodologia engrescadora però al mateix temps exigent i ambiciosa, per sistematitzar i assolir els fonaments tècnics i tàctics necessaris. Els nostres entrenadors volen fer créixer els joves esportistes en conceptes propis de l'esport del futbol, sense oblidar, però l'estreta relació que suposa el marc de l'esport fet des de l'escola. La base d'aquest projecte se sustenta en dues idees principals: Implicar a tots els autors que participen en el projecte (jugadors, entrenadors i famílies) i mantenir la continuïtat durant tota la etapa educativa. 

   HORARI:  2n d'ESO DILLUNS i DIMECRES DE 18:15 A 19:15       
  • Anglès - British Council (de P-4 a 4t d'ESO)

   Tenir un bon nivell d’anglès i poder expressar-se amb seguretat no només representa un avantatge en el desenvolupament dels vostres fills, sinó que els permetrà aprofitar millor les oportunitats educatives i professionals que se’ls presentin. Quan animem els estudiants perquè s’involucrin en les activitats, explorin l’anglès, es comuniquin i interactuïn en aquesta llengua, els ajudem a millorar les seves competències a l’hora de parlar, escoltar, llegir i escriure de manera natural i amena. Hem dissenyat els nostres cursos d’acord amb com aprenen els nens a cada fase del seu desenvolupament. Els nostres professors són professionals titulats, amb molta experiència en l’àmbit de l’ensenyament ,a més, els alumnes tindran accés al conjunt de recursos educatius on-line del British Council. El British Council és un expert a nivell mundial en preparació d’exàmens. Els nostres  cursos proporcionen la base ideal per a superar amb èxit els exàmens de Cambridge (Young Learner Exams, First Certificate i Advanced).

    

   HORARI:  P-4 "KOALAS 1A" DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:00 

                  P-5 "KOALAS 2A" DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:00

                  P-5 "KOALAS 2B" DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:00 

                  1r de PRIMÀRIA "PANDAS" DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:00

                  2n de PRIMÀRIA "DOLPHINS" DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:00 

                  3r de PRIMÀRIA "LIONS" DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:00

                  4t de PRIMÀRIA "PANTHERS" DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:00

                  5è / 6è de PRIMÀRIA "JUNIOR B" DIMARTS i DIJOUS DE 17:10 A 18:10

                 6è de PRIMÀRIA /1r d'ESO "JUNIOR C" DIMARTS i DIJOUS DE 17:20 A 18:20

                  2n d'ESO "JUNIOR D" DIMARTS i DIJOUS DE 17:20 A 18:20

                2n d'ESO / 3r d'ESO "JUNIOR E" DIMARTS i DIJOUS DE 17:20 A 18:20

                 4t d'ESO / BATXILLERAT "SENIOR & EXAMS" DIMARTS i DIJOUS DE 17:20 A 18:20

    

   (*Els grups poden ser modificats segons el nivell i tenen places limitades

   *Per als alumnes nous caldrà fer una prova de nivell)

  • Escola de Música Concertante

   La música en el desenvolupament individual: Més enllà de poder tocar un instrument, l'aprenentatge músical és una eina que ajuda en el desenvolupament de les capacitats del nen/a. És per això que a la Concertante creiem que les primeres experiències musicals de l'alumne/a han de ser positives. La música ha de ser una experiència gratificant des del primer moment: L'estudi de la música estimula les capacitats intel·lectuals, artístiques i emocionals així com la sensibilitat i la creativitat, afavoreix les relacions, impulsa l'adquisició d'hàbits i responsabilitats i afavoreix l'autodisciplina i la confiança en un mateix. Activitats que oferim:

   Paraescolar de migdia:
   Iniciació musical a P-4 i P-5
   Classes d'Instruments (violí, viola, violoncel, piano, guitarra, guitarra elèctrica, baix, bateria, llenguatge musical i orquestra) 
   Iniciació Teatre Musical.

    

   Paraescolar de tarda:
   Dansa Clàssica (Grup mínim: 10 noies)
   HORARI:  P-5 a 6è PRIM DILLUNS i DIMECRES DE 17:00 A 18:15

   Dansa Jazz (Grup mínim: 10 noies)

   HORARI:  P-5 a 6è PRIM DIMARTS i DIJOUS DE 17:00 A 18:15

   Zumba (Grup mínim: 10 noies)

   HORARI:  1r ESO a 4t ESO DIMECRES DE 17:30 a 18:30