PIN, la nova Primària Inicial de JE

Aquest curs ha començat la PIN, un pas més en el projecte H2020!
| 18-09-2017

Iniciem a Jesuïtes Sant Gervasi la PIN, la nova primària inicial, amb l’objectiu de contribuir de primer a quart al projecte transformador de l’Horitzó 2020.

El projecte “Descobrim l'Escola” amb una eina que ens ajuda a ser conscients dels nostres aprenentatges el KanBan, la visita d’una exalumna  i antiga educadora de l'escola, l’inici de l’aprenentatge de la geometria, numeració i càlcul tot jugant, manipulant i cantant...amb l'EntusiasMat, el nostre Pin Diari amb els seus Pin Reporters encarregats de fer les fotografies que anirem penjant en el blog, twitter, pin diari i passadís... Tot plegat l’inici de moltes activitat dins d’una etapa plena de diversió, descobriment, investigació en grup, etc amb la finalitat de desenvolupar la capacitat de l’alumne de comprendre el món.

Una etapa on l'alumne és el centre del procés d'ensenyament/aprenentatge mitjançant la utilització de metodologies actives com l’aprenentatge basat en projectes (ABP), el treball cooperatiu i la integració d’estratègies cognitives que permetin a l’alumne reflexionar sobre el seu pensament i el seu aprenentatge.

Què volem aconseguir amb la PIN?

 • Assegurar l’adquisició de competències i subcompetències pròpies de l’etapa. 
 • Potenciar el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.
 • Personalitzar l’aprenentatge
 • Facilitar l’aprenentatge de les llengües (català, castellà, anglès).
 •  Desenvolupar el pensament matemàtic i científic.
 • Conèixer altres llenguatges: artístic, musical, computacional.
 • Desenvolupar l’autonomia i la creativitat de l’alumne.
 • Utilitzar eines digitals per a la creació i l'aprenentatge.

Com ho aconseguirem?

 • Aprenentatge basat en Projectes.
 • Projectes d'investigació i experimentació.
 • Projectes en relació a l'entorn: Canviem el nostre món.
 • Ambients d'aprenentatge.
 • Racons i tallers de llengua i matemàtiques.
 • Agrupacions d'alumnes flexibles.
 • Seguiment personalitzat de l'alumne.
 • Docència compartida.

Amb la PIN també oferim espais, tan físics com temporals, que promouen la personalització de l’aprenentatge, com serien els ambients o racons d’aprenentatge, on no només es potencia que cada alumne segueixi el seu ritme d’aprenentatge sinó també la seva creativitat. Seran moments propicis per desenvolupar la seva autonomia i que tindran presents les competències necessàries pel segle XXI.

Comparteix