La nostra proposta educativa: formació integral de les persones

A Batxillerat volem facilitar a l’alumne/a recursos que, un cop interioritzats, li permetin guanyar autonomia, llibertat i dissenyar un projecte personal de vida. La qüestió al voltant de la qual treballem és: qui vull ser? 
El nostre batxillerat és una etapa de formació acadèmica i personal, plena de desafiaments en un entorn acollidor i exigent, proper i entusiasta, que obre la porta a l’educació superior. Una etapa on es veu reflectida la cultura de l’esforç, el treball i l’estudi; on s’educa en uns valors cristians i s’orienta els alumnes a construir un projecte vital propi.