La raó de ser: l'educació integral de la persona

A la primària volem estimular la iniciativa, despertar la inquietud, afavorir actituds curioses i crítiques dels nostres alumnes. Aquests valors seran la base de la seva formació i creixement al llarg de la vida.